اسپري اهار و اتو با برند دالي


اين محصول حاوي مواد لازم جهت راحت تر اتو شدن لباسها مي باشد

و با اهار نمودن لباسهاي ظاهري زيبا تر به لباسها مي بخشد

اسپري اتو دالي علاوه بر كمك به راحت تر اتو شدن لباسها

لباسها را معطر نموده و داراي رايحه دلنشيني مي باشد