مايع شوينده مخصوص لباسهاي پشمي dalli

مايع مخصوص ماشين لباسشويي جهت شست وشو لباسهاي ابريشمي و پشمي

داراي مواد نرم كننده و معطر كننده لباس

مناسب جهت لباسهاي رنگي ابريشمي و پشمي

داراي مواد محافظ رنگ لباس

سازگار با محيط زيست

حاوي مواد نرم كننده و پاك كننده الياف پارچه از انواع الودگي ها

حاوي مواد پاك كننده ماشين لباسشويي از انواع الودگي ها و معطر كننده

فضاي داخلي ماشين لباسشويي