شوينده ماشين لباسشويي مخصوص لباسهاي سفيد

 

مايع شوينده مخصوص لباسهاي سفيد دالي علاوه بر پاك نمودن لباسها از هرگونه آلودگي

با لكه بري و خاصيت سفيد كنندگي باعث هر چه تميزتر شدن و سفيد تر شدن لباسهاي سفيد مي گردد

اين محصول حاوي مواد پاك كننده ، سفيد كننده ، و نرم كننده مي باشد

اين محصول دوستدار محيط زيست ، سازگار با انواع پوست و داراي بهترين نوع بسته بندي

نيز مي باشد