مايع شوينده ماشين لباسشويي مخصوص لباسهاي رنگي

مايع شوينده  ماشين لباسشويي مخصوص لباسهاي رنگي

 

مايع شوينده مخصوص لباسهاي رنگي dalli color

حاوي مواد محافظ رنگ پارچه در اثر شست و شو هاي مكرر بوده و مانع از كاهش كيفيت رنگ پارچه مي گردد

حاوي مواد پاك كننده پارچه از انواع الودگي ها بوده

از اليافت پارچه محافظت نموده و مانع از خشكي و شكنندگي بافت پارچه مي گردد

پاك كننده  و از بين برنده بوي نامطبوع داخل ماشين لباسشويي مي باشد