پودر ماشين لباسشويي مخصوص پرده هاي سفيد evidur

پودر ماشين لباسشويي مخصوص پرده هاي سفيد

اين محصول حاوي مواد سفيد كننده مي باشد

علاوه بر شست و شوي پرده ها به دليل آنكه حاوي مواد نرم كننده نيز مي باشد

باعث نرمي و لطافت پرده ها شده و داراي رايحه دلنشيني مي باشد

مواد سفيد كننده موجود در پودر به بافت پارچه نفوذ كرده و علاوه بر پاك نمودن الياف پارچه

از انواع آلودگي ها باعث نرمي و لطافت آن نيز مي گردد

 سفيد كننده ، معطر كننده ، نرم كننده ، پاك كننده ، لكه ربي از ويژگي هاي اين محصول مي باشد